Recente opdrachten

 • Besturen MBO organisatie
 • Procesbegeleiding oprichting basisschool
 • Procesbegeleiding oprichting school in het hoger onderwijs
 • Onderwijsontwikkeling en -verzorging Informatica in het VO
 • Regievoering herontwikkeling ICT onderwijs voor een MBO-school
 • Adviesrol voor leden van de VO-raad. Gesprekspartner voor schoolleiders.
          Regio Zuid-Nederland.
 • Oprichting nieuwe school in de veiligheidssector.
          Zie: Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.
 • Oprichting en besturing nieuwe school: Techniek-mbo.
          Zie: Techniek-mbo.works
 • Opzet erkende Hbo-opleidingen en erkende Mbo-opleidingen
 • Fusie-advies en fusiebegeleiding in het onderwijs
 • Advies en begeleiding bij opzet brede school en integraal kindcentrum (IKC)
 • Proefaccreditaties, audits en training ter voorbereiding kwaliteitsonderzoek door de
          Inspectie van het Onderwijs
 • Regievoering project MBO2016.
          Voor een Mbo-school zijn 27 opleidingen opnieuw vormgegeven.
          De vernieuwde opleidingen zijn succesvol ingevoerd.
 • TOAV b.v is medeoprichter, investeerder en (bestuurs)lid van
          Onderwijs Coöperatie Nederland.
 • Verzorging van de aanvraag van mbo crebolicenties voor diverse (particuliere) scholen.
          Helemaal vanaf het begin of vanuit een al bestaand trainingsinstituut.
 • Analyse, advisering en planvorming betreffende de financiën van VO-scholen.
          Bijvoorbeeld krimp. Stand van zaken, mogelijkheden, hoe aan te pakken?
 • Oprichting en besturing Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.
          Nieuw samenwerkingsverband met diverse initiatieven voor volwasseneducatie.
 • Ontwikkeling procedures voor scholen.
          Deelnemersstatuut, OER, commissieregl., klachtenproc., kwaliteitshandboek, etc…
 • Opzet beroepenveldcommissie, examencommissie
 • Advisering transitieplan voor een VO school.
          Hoe realiseert de school het strategisch plan de komende jaren (transitierealisatie)
 • Coaching van schoolleiders / afdelingsmanagers
 • Stagebegeleiding, afstudeerbegeleiding, examinator, lid examencommissie
 • Regievoering beëindiging van een school. Soms helaas noodzakelijk.
 • Onderwijsontwikkeling beroepsethiek (hbo,2016)
 • Onderwijsontwikkeling informatica (hbo, mbo en vo, 2014-heden)
 • Onderwijsontwikkeling vak Onderzoeksmethodologie (voor een masteropleiding, 2017)
 • Onderwijsontwikkeling vak logistiek (mbo en hbo, 2014-2016)
 • Continu: Afstudeerbegeleiding hbo en WO
 • Continu: Verzorging van onderwijs, vo, mbo, hbo
 • Help de inspectie komt, en dan? Toav adviseert, begeleidt en helpt

En steeds vanuit een eigentijdse, vernieuwende en passende aanpak.